Mon Compte

Al geregistreerd ?

Problemen met inloggen?

Als u al abonnee bent, is er waarschijnlijk een probleem met uw cookies.

Maak verbinding met 3G om uzelf te identificeren (wifi uitschakelen)

Het werkt niet ? U kunt contact opnemen met ons ondersteuningsteam dat hier is om u te helpen! Stuur een e-mail naar contact@gamifive.fr met vermelding van uw toegangsprovider of operator en het ondervonden probleem.

COOKIES

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat wordt geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat, wanneer u verbinding maakt met een site. Het kan worden afgegeven door Gamifive of een derde partij.

Wat zijn cookies uitgegeven op Gamifive ?

Cookies uitgegeven op de site Gamifive toe:

− Vestigen aanwezigheid statistieken en volumes en gebruik van de site Gamifive (rubrieken en inhoud bezocht, routes), waardoor wij de waarde en de bruikbaarheid van onze dienstverlening te verbeteren.

− Om het totale aantal advertenties geplaatst door ons op onze reclame ruimtes te tellen, te identificeren deze advertenties, het aantal van de respectieve schermen, het aantal gebruikers die op elke advertentie geklikt en, indien nodig, de daaropvolgende acties van gebruikers op deze pagina's dat deze advertenties dragen, om de bedragen te berekenen als gevolg van de acteurs van de reclame-uitzending kanaal (communicatiebureau, reclame, website / broadcast medium) en statistieken.

- Pas de presentatie van de site Gamifive om uw terminal scherm voorkeuren (taal, schermresolutie, besturingssysteem, etc.) wanneer u onze website bezoeken, volgens de hardware en visualisatiesoftware of lees uw terminal heeft;

- Het opslaan vaninformatieop eenformulier dat uingevuldop onze site(registratieof toegang totde ledengebied);

- Laat u toegang tot de gereserveerde en persoonlijke ruimtes van onze website, zoals onze leden gebied door middel van identificatiemiddelen of gegevens die u eerder kunnen ons werd toevertrouwd;

- Veiligheidsmaatregelen, zoals wanneer u wordt gevraagd om opnieuw in te loggen op het ledengedeelte na een bepaalde tijd uit te voeren.

Cookies uitgegeven op onze site door derden

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden, zijn onderworpen aan de bescherming van de privacy beleid van deze derden. Buongiorno informeert u over het doel van de cookies die we kennen en betekent dat je keuzes te maken met betrekking tot cookies.

Wij zijn waarschijnlijk de site Gamifive, computer applicaties van derden, waarmee u inhoud van de site of informatie te delen met andere personen of naar die andere mensen te informeren uw vraag of uw mening over de inhoud bevatten van onze website. Dit is met name het geval van de knoppen "Share", "Like", van sociale netwerken zoals "Facebook", "Twitter", Google+, etc.

Het sociale netwerk het verstrekken van dergelijke toepassing knop kan inloggen met behulp van deze knop, zelfs als je niet hebt gebruikt deze knop wanneer u onze site bezoekt.

Buongiorno nodigt u uit om het privacybeleid van de privacy van deze sociale netwerken te lezen om zich bewust zijn van het doel van het gebruik, met inbegrip van reclame, navigatie-informatie die ze kunnen verzamelen via deze applicatie toetsen. Deze privacy beleid moet u in staat om uw keuzes te maken van deze sociale netwerken, onder meer door het instellen van uw accounts aan elk van deze netwerken te gebruiken.

Houdt u er rekening mee dat Buongiorno alleen toegang tot de cookies die wij in uw browser, of terminal hebt geïnstalleerd, maar niet de cookies die door andere bedrijven en daarom zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van deze bedrijven.

Uw keuzes over cookies

Verschillende opties zijn beschikbaar om cookies te beheren. Alle instellingen die u kunt ondernemen is waarschijnlijk uw surfen op internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies nodig wijzigen.

U kunt kiezen op elk gewenst moment uit te drukken en uw wensen ten aanzien van cookies bewerken, door de hieronder beschreven wijze.

De keuzesvoor u beschikbaar in uw browser

U kunt uw browser zo configureren dat cookies zijn opgeslagen op uw apparaat of integendeel, ze worden afgewezen, stelselmatig of op basis van hun emittent. U kunt uw browser zo instellen dat het accepteren of verwerpen van cookies u stipt aangeboden voordat een cookie is waarschijnlijk in uw apparaat om gered te worden. U kunt ook uw browser zo instellen om cookies te weigeren uit. Voor meer informatie, zie "Hoe kunt u uw keuze te maken, afhankelijk van de browser die u gebruikt?"

(A) De overeenkomst over Cookies

Opslaan van een cookie in een terminal is in wezen ondergeschikt aan de wil van de gebruiker van de terminal, dat het kan uiten en te wijzigen op elk moment en kosteloos door de keuzes die worden aangeboden aan hem door zijn browser. Als u in uw browser opnemen cookies geaccepteerd in je Terminal, cookies ingebed in de pagina's en de inhoud zijn gelezen kan tijdelijk in een speciale ruimte van uw Terminal worden opgeslagen. Zij zullen leesbaar zijn alleen door hun uitgever.

(B) De weigering van Cookies

Als u weigert de registratie van cookies op uw apparaat kunt u niet genieten van een aantal functies die toch nodig zijn om te navigeren in sommige gebieden van de site Gamifive. Dit zou gebeuren als je probeert om toegang te krijgen tot onze content en diensten die identificatie vereist. Dat is ook het geval wanneer we-of onze prestataires- niet kon herkennen, ten behoeve van de technische compatibiliteit, het type browser wordt gebruikt door uw terminal, zijn taal en weergave-instellingen of het land van waaruit het aangesloten apparaat verschijnt internet. Indien nodig, Buongiorno neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen die verband houden met een verminderde werking van onze diensten als gevolg van het onvermogen van Buongiorno op te nemen of bekijk de cookies nodig om de werking van de site en u zou hebben geweigerd of verwijderd.

(C) Hoe kunt u uwkeuze te maken, afhankelijk van debrowser die u gebruikt?

Voor het beheren van cookies en je keuzes, configureren elke browser is anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u leren hoe u uw wensen met betrekking tot cookies te veranderen.

aan:

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/B...

Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safar...

Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...

Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%...

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htm...

Ukunt ook uwbrowserzodat hetstuurt eencode die aangeeftomwebsites die uniet wiltworden gevolgd. (optie"Do No Track").

Naar

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explor...

Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH11952

Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/114836?

Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-...

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.htm...

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

28 Maart 2022

Inleiding

De Site wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (hierna “DGP” genoemd) waarvan de

gegevens weergegeven worden in het “Info Uitgever en Klantendienst”.

De toegang tot de diensten die aangeboden worden op de website GAMIFIVE:

http://www.gamifive.be/ hierna de “website” genoemd) veronderstelt de onvoorwaardelijke

aanvaarding van deze bepalingen (hierna “AV” genoemd).

Alle verbintenissen van DGP inzake de bescherming van persoonsgegevens, de rechten waarover u

beschikt ten aanzien daarvan en de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden

verzameld, verwerkt, bewaard en gearchiveerd, zijn beschikbaar op de website:

https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl

De AVV zijn opgesteld in het Frans en online beschikbaar via de website. DGP behoudt zich het recht

voor haar AVV te wijzigen.

ARTIKEL 0: DEFINITIES

AVV: duidt deze algemene verkoopvoorwaarden.

IP: duidt op een internetprovider.

DGP: duidt op de vennootschap DIGITAL GLOBAL PASS.

Abonnement: dit is de afsluiting van het week- of maandabonnement met een

minimumduur van een week of een maand (afhankelijk van de gekozen

formule) waarmee u gebruik kunt maken van de Dienst en onbeperkt toegang

hebt tot de content in het kader van het abonnement. Het abonnement wordt

stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een week of een

maand, naargelang het geval tot de opzegging ervan door de Gebruiker

volgens de in de AVV vermelde voorwaarden.

Dienstverlening: duidt op de dienst van door DGP aan de Gebruikers aangeboden content die

toegankelijk is in het kader van de inschrijving op een abonnement.

Site : dit is de website en/of promotiepagina’s (“landing page”) uitgegeven door

DGP waarop de content wordt voorgesteld.

Promotiedrager(s) : dit zijn de dragers waarop DGP haar dienst promoot. Dit kunnen o.a.

nieuwsbrieven, websites, webpagina’s, mobiele banners zijn.

Apparatuur: duidt op vaste en mobiele apparatuur.

Vaste apparatuur: omvat iedere vaste, bestaande of toekomstige apparatuur die verbonden is

met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk

computers (met name van het type PC, MAC), verbonden compatibele Tv’s

die toegang verschaffen tot de Dienst.

Mobiele apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige mobiele apparatuur, die verbonden

is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk

compatibele smartphones, verbonden tablets die toegang bieden tot de

Dienst.

2

Gebruiker(s) : de persoon of personen die heeft of hebben ingeschreven op de Dienst.

ARTIKEL 1: Doel

De AV bepalen de voorwaarden waaronder de op de Site aangeboden Diensten aan iedere Gebruiker

worden aangeboden. Gamifive (hierna de "Dienst" genoemd) is een abonnementsdienst voor HTML5-

games voor mobiele telefoons voor iPhone, Android-telefoon, Windows Phone of tablet, die

beschikbaar is voor klanten van nationale operators zoals Orange, Base en Proximus, en die

onbeperkte toegang biedt tot een platform van meer dan 100 games (hierna de "Inhoud" genoemd),

door verbinding te maken met het Gamifive-portaal dat toegankelijk is via de volgende URL:

http://www.gamifive.be/ . De Content wordt aan de Gebruiker gefactureerd via Mobiele oplossingen.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST

2.1. De toegang tot en het gebruik van de Dienst zijn voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke

personen.

Indien de Gebruiker een minderjarige natuurlijke persoon is, verklaart en erkent hij de voorafgaande

toestemming van zijn ouders of van de houder(s) van de ouderlijke macht te hebben verkregen om

zich in te schrijven en de Dienst te gebruiken. De houder(s) van het ouderlijk gezag heeft/hebben

ermee ingestemd dat hij/zij garant staat/staan voor de naleving door de Gebruiker van alle

bepalingen van deze AVV. De houder(s) van het ouderlijk gezag wordt (worden) verzocht toe te zien

op het gebruik dat hun kinderen maken van de toegang tot de Dienst en er rekening mee te houden

dat de Dienst ontworpen is om een breed publiek te bereiken. Als wettelijke vertegenwoordiger valt

het onder de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen welke Dienst al dan niet geschikt is

voor hun kind(eren) en om toe te zien op het gebruik daarvan.

Voor gebruik vanaf de werkplek moet de Gebruiker toestemming vragen aan zijn werkgever of zijn

hiërarchische manager.

2.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker met name:

- houder zijn van een internetabonnement en eventueel een abonnement voor mobiele telefonie of

Android- of IOS-mobiele apparatuur,

- inschrijven op het abonnement op de website, een promotiepagina,

- de gebruiksvoorwaarden van zijn apparatuur naleven zoals voorgerschreven door de fabrikant

en de mobiele telefoonoperator;

- controleren of het geheugen van zijn appartuur niet verzadigd is,

- zich ervan vergewissen dat zijn apparatuur compatibel is met de gewenste content,

- naar http://www.gamifive.be/ gaan om films te streamen op vaste apparatuur.

- controleren of zijn mailbox geconfigureerd is om e-mails van DGP te ontvangen;

- nauwkeurige informatie invoeren bij de inschrijving van een abonnement en met name

zijn/haar:

o e-mailadres,

o de internetprovider,

o mobiel telefoonnummer,

o de mobiele telefoonoperator.

Zodra het abonnement is afgesloten, ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van de

inschrijving op het abonnement met zijn inloggegevens waarmee hij toegang krijgt tot zijn account

en de content van zijn keuze kan bekijken. De Gebruiker wordt naargelang het geval gefactureerd

via de factuur van zijn internetprovider of mobiele telefoonoperator of door afschrijving van zijn

bankrekening.

De Dienst is toegankelijk voor Gebruikers die abonnee zijn van de mobiele telefoonoperatoren

Proximus, Base, Orange.

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST

De Gebruiker moet de hierna vermelde verrichtingen uitvoeren om in te schrijven op de Dienst (het

Abonnement) om de content van zijn keuze te kunnen bekijken in het kader van de Dienst op zijn

apparatuur. De Gebruiker beschikt over verschillende betaalmogelijkheden: ofwel een betaling per

3

mobiele operator, ofwel betaling door afschrijving van een creditcard. De Vennootschap zal de

Gebruiker een van deze betaalwijzen voorstellen naargelang het klanttraject van de Gebruiker.

➢ In geval van betaling per mobiele operator

De Gebruiker wordt verzocht zich in te schrijven op de Dienst door te betalen via de betaalwijze van

de mobiele operator.

- De Gebruiker selecteert content op de Site of een Promotiedrager van DGP.

- Een internetvenster van de operator wordt geopend. De gebruiker kan de betaling bevestigen

door op Bevestigen te klikken.

- De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn abonnement per sms door zijn mobiele

telefoonoperator.

- De Gebruiker ontvangt een e-mail of een sms ter bevestiging met zijn toegangscodes tot zijn

account, waarmee hij inloggen en kan kiezen om content te bekijken op de mobiele apparatuur

en webapparatuur van zijn keuze in het kader van de inschrijving op de Dienst.

- De Gebruiker kan te allen tijde, via de Website of de mobiele applicaties, de lijst van de content

en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten

abonnement.

➢ In geval van afschrijving via een creditcard

De Gebruiker kan zich inschrijven op de Dienst in het kader van een Abonnement door rechtstreeks

op de Site te betalen door afschrijving via zijn creditcard.

In het geval dat de Gebruiker wordt uitgenodigd om in te schrijven op de Dienst door te

betalen door afschrijving via een creditcard, gebeurt deze betaalwijze in verschillende

stappen:

o De Gebruiker selecteert een content op de Site, waarna een pagina met een

Creditcardformulier wordt getoond;

o De Gebruiker vult daarop zijn e-mailadres in om de links te ontvangen waarmee hij

de content kan bekijken zodra zijn week-, maand-, kwartaal- of jaarabonnement is

afgesloten en wordt verzocht zijn bankgegevens in te voeren, te weten de naam van

de houder van de creditcard, het nummer van de creditcard, de vervaldatum en de

drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterkant van zijn creditcard wordt

vermeld; diezelfde pagina vermeldt het overzicht van de inschrijving op de Dienst;

o De gebruiker bevestigt vervolgens zijn betaling per creditcard.

o De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail die zijn toegangscodes bevat tot zijn

account en waarmee hij de content kan bekijken die hij heeft geselecteerd in het

kader van de inschrijving op de Dienst.

o De Gebruiker kan te allen tijde, via de Website of de Applicaties, de lijst van de

content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het

afgesloten abonnement.

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING VAN DE CONTENT EN DE

VRIJETIJDSCONTENT

➢ Looptijd van het abonnement

Een abonnement wordt afgesloten voor wekelijkse of maandelijkse periodes en is stilzwijgend

verlengbaar per daarop volgende periode van één week of één maand (volgens de aanvankelijke

duur van het gekozen abonnement) tot opzegging door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals

vermeld in artikel 5.5 van onderhavig document.

➢ Raadpleging van de content en vrijetijdscontent in het kader van het abonnement

Na inschrijving op de Dienst krijgt de Gebruiker toegang tot zijn account waar hij de content van zijn

keuze kan selecteren om deze via streaming te bekijken op alle dragers.

De Gebruiker kan uit de aangeboden content zoveel content bekijken als hij wenst.

4

➢ Geldigheidsduur van de toegang tot de raadpleging van de lijst van de content

De gebruiker kan de selectie van de content raadplegen en de content bekijken op alle dragers tijdens

de geldigheidsduur van zijn abonnement via zijn account.

➢ Account

Zodra zijn inschrijving bevestigd is, ontvangt de Gebruiker ongeacht de gekozen facturatiewijze een

e-mail van DGP met zijn inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount in de

ledenzone van van de Site. Zijn gebruikersnaam is het e-mailadres zoals opgegeven tijdens de

inschrijving op zijn abonnement. Hij wordt verzocht zich naar zijn account te begeven om het door

DGP toegekende wachtwoord te wijzigen.

Zodra de Gebruiker is ingeschreven, heeft hij toegang tot zijn account op de Site of op de Applicatie.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

5.1. De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst

De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst worden vermeld op de presentatieschermen van de

Dienst en/of op de Promotiedragers. Deze tarieven zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief alle

belastingen (incl. btw).

Elke wijziging van het wettelijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de Dienst

op de ingangsdatum van de wijziging.

Het toepasselijke tarief kan verschillen naargelang de betalingswijze van de Dienst. Het vermelde

tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de mobiele

telefoonoperator wordt gefactureerd.

De financiële voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement worden beheerst door de

algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de inschrijving op het Abonnement.

5.2. De betaalmiddelen

De betaling van de door de Gebruiker gekozen Dienst vindt plaats door inhouding op de factuur van

de mobiele telefoonoperator van de Gebruiker of door afschrijving van de bankrekening van de

creditcard in geval van betaling per creditcard.

5.3. Herroepingstermijn

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over

een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de

Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met

uitzondering van de eventuele retourkosten.

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel

van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden per:

• e-mail: : sav-be@digitalgp.com

Of per

• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):

Service Client Libre Réponse 94119 - 13629 Aix en Provence cedex 1 - Frankrijk

Door gebruik te maken van het "Intrekkingsformulier" in de bijlage 1 of hier verkrijgbaar.

5

Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor

om zo nodig aanvullende informatie op te vragen.

Er wordt hem per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd wanneer we kennis nemen van zijn

verzoek tot herroeping.

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem

ontvangen betalingen terugbetalen uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap

op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.

5.4. Opzegging van het abonnement

De Gebruiker die zijn abonnement wenst op te zeggen, wordt verzocht de bepalingen hierover te

raadplegen via de rubriek “Opzeggen” of “Tariefvoorwaarden” op de homepage van de site.

Artikel 6 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij de inschrijvingsprocedure volledige en waarheidsgetrouwe

gegevens op te geven.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat in geval van keuze foute of ontbrekende inlichtingen

of niet-naleving van de inschrijvingsprocedure, de prijs van de Dienst hem zal worden aangerekend,

zelfs indien het e-mailadres van de Gebruiker niet naar behoren werd ingevuld of onjuist is of indien

de apparatuur van de Gebruiker de gekozen content niet kan lezen.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn mobiele telefoonlijn

waarvan hij de houder is en voor zijn toegang tot het internet. Bijgevolg wordt elke inschrijving op

de Dienst die wordt uitgevoerd via zijn mobiele telefoonlijn en/of zijn mobiele internettoegang geacht

uitsluitend te zijn gedaan door de Gebruiker.

De Gebruiker mag zich uitsluitend voor persoonlijk gebruik inschrijven op de Dienst en de content

streamen op Android- en IOS-applicaties en Vaste apparatuur. Het is de Gebruiker met name

verboden de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële of promotionele doeleinden.

Het is de Gebruiker eveneens verboden om:

- reproducties van de content of vrijetijdscontent over te dragen, aan te bieden, ter beschikking te

stellen, te verhuren, op welke wijze ook;

- al dan niet online afbeeldingen, geluidsbestanden, bestanden, grafieken, animaties of andere

elementen van de content of vrijetijdscontent te publiceren of te verspreiden,

- de Dienst te gebruiken op een wijze die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele

eigendomsrechten van DGP of derden, die met name de eer, de persoonlijke of familiale intimiteit,

het imago van derden of de moraliteit kan schenden,

- door permanente of tijdelijke overdracht alle of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel

van de content of vrijetijdscontent of van de basis waaruit de Dienst is samengesteld, op een

andere drager uit te lichten, met welke middelen en in welke vorm dan ook, alsmede het

hergebruik door mededeling aan het publiek van het geheel of een kwantitatief of kwalitatief

substantieel deel van de content of vrijetijdscontent, ongeacht in welke vorm,

- te pogen een van deze handelingen uit te voeren.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht en erkent uitdrukkelijk dat alle content of

vrijetijdscontent, grafische documenten of software die wordt aangeboden in het kader van de

Dienst, en meer in het algemeen de gehele Dienst, beschermd zijn door de wetten betreffende de

intellectuele eigendom en eigendom zijn van DGP, haar rechthebbenden of derde houders van de

auteursrechten. Alle rechten van auteurs, componisten en uitgevers van content of vrijetijdscontent

die worden verspreid en gereproduceerd op de websites van DGP en/of haar promotiepagina’s zijn

voorbehouden.

Elk ander gebruik van deze werken dan voor privégebruik van de content of vrijetijdscontent

overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst is verboden.

De toestemming om de aan de Gebruiker toegekende content te bekijken als tegenprestatie voor

zijn betaling verleent hem geen enkele titel of eigendomsrecht, die voorbehouden blijven aan de

6

auteurs en rechthebbenden. Deze toestemming wordt niet-exclusief en niet-overdraagbaar verleend.

Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om

afgeleide producten te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, te extraheren, te wijzigen of te creëren

van enige content of Vrijetijdscontent of van een onderdeel van de Dienst.

De al dan niet figuratieve merken (hierna samen “de merken” genoemd) die op deze Site of in elke

nieuwsbrief worden weergegeven, zijn al dan niet geregistreerde merken die toebehoren aan DGP

en aan derden. De vermelding van de merken op deze Site vormt op geen enkele wijze impliciet of

expliciet een concessie van gebruiksrechten, een licenties of enige toestemming met betrekking tot

die merken zonder schriftelijke toestemming van DGP of de betrokken derde. Elk ander gebruik, dat

door de houders niet uitdrukkelijk is toegestaan, van de op de Site en in de content daarvan vermelde

merken dan het gebruik dat krachtens deze overeenkomst wordt toegestaan, is strikt verboden. DGP

waarschuwt voor mogelijke rechtsvorderingen die door haar ingesteld kunnen worden om de

handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, ook op strafrechtelijk gebied.

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DGP

Aangezien de door DGP aangeboden dienst gebaseerd is op het gebruik van complexe technologieën,

kan geen enkele resultaatsverbintenis door DGP worden aangegaan of tegen haar worden

weerhouden in het kader van de levering van de Dienst, aangezien de verbintenissen van DGP

uitsluitend worden aangegaan in het kader van een inspanningsverplichting.

DGP zal zijn uiterste best doen om de Dienst permanent toegankelijk te maken, behalve in gevallen

van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle en onderhoudswerkzaamheden die

noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst.

Onverminderd het voorgaande erkent de Gebruiker dat de Dienst hem "in de huidige staat" wordt

verstrekt door DGP en zonder enige impliciete of expliciete garantie, met name wat de volledige

tevredenheid van de Gebruiker betreft.

De Gebruiker erkent met name dat hij de aansprakelijkheid van DGP niet kan inroepen indien hij van

oordeel is dat de Dienst en/of de content daarvan niet aan zijn verwachtingen voldoet.

Niettegenstaande elke vrijstelling van aansprakelijkheid die elders in deze AVV wordt vermeld, kan

de aansprakelijkheid van DGP met name niet aansprakelijk gesteld worden voor de volgende

gevallen:

- toegangsmoeilijkheden tot de Dienst wegens volledige of gedeeltelijke niet-naleving van een

verplichting van de Gebruiker, het gebruik door de Gebruiker van apparatuur die niet

aangepast is aan de kenmerken van de Dienst of de aangeboden content, een defect en/of

verzadiging van de telecommunicatienetwerken of door toedoen van derden, en met name

van de telefoonoperatoren,

- besmetting door virussen of elk ander risicovol element van de content, de dienst en de

apparatuur van de gebruiker, of een andere kwaadwillige indringing van derden ondanks de

redelijke veiligheidsmaatregelen die door DGP worden toegepast;

- verkeerd gebruik van de Dienst door de Gebruiker,

- schade die de apparatuur van de Gebruiker zouden kunnen lijden, die onder diens volledige

verantwoordelijkheid valt,

- inbreuk van een Gebruiker op de rechten van derden, met inbegrip van inbreuken op de

intellectuele eigendomsrechten en het copyright.

In het bijzonder kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de

Diensten die te wijten zijn aan oorzaken die niet rechtstreeks op haar van toepassing zijn en/of die

aan haar controle ontsnappen, bijvoorbeeld wegens een storing van het telefoonnetwerk.

In het kader van de levering van de Dienst moet DGP gebruik maken van de diensten en

distributienetten van derde ondernemingen, waarover zij geen controle heeft.

Digital Global Pass kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer mogelijke

vertragingen in de verspreiding van de door de Gebruiker bestelde content, permanente of tijdelijke

onderbrekingen van de verzending van de gegevens naar de apparatuur van de Gebruiker, noch voor

enige andere dienstverlening die door een derde wordt verzekerd.

De Dienst kan door DGP worden geschorst voor onderhoudsdoeleinden voor periodes die doorgaans

niet meer dan 48 uur bedragen, zonder dat de Gebruiker enige compensatie kan eisen.

DGP kan te allen tijde de levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DGP mocht worden

weerhouden, deze in ieder geval beperkt blijft tot de vergoeding van uitsluitend de directe schade,

met uitsluiting van om het even welke indirecte schade (zoals met name verdwijning, verlies,

beschadiging van gegevens en/of schade aan de apparatuur van de Gebruiker).

7

De Site kan afbeeldingen en links bevatten naar websites die beheerd worden door derden (“sites

van derden”). Digital Global Pass oefent geen enkele controle uit op de sites van derden en aanvaardt

geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de content daarvan, noch met name met

betrekking tot de content van de links die worden aangeboden op de sites van derden, of tot de

wijzigingen of updates die worden aangebracht op sites van derden. Digital Global Pass is niet

aansprakelijk voor de verspreiding op de website, noch voor enige andere vorm van verzending

vanuit sites van derden, noch voor de slechte werking van sites van derden. Deze links worden door

Digital Global Pass enkel aangeboden voor gemaksdoeleinden en de toevoeging van enige link

betekent niet dat Digital Global Pass de content van deze websites goedkeurt, noch dat er enige

vorm van samenwerking bestaat tussen Digital Global Pass en de exploitanten van deze sites. De

Gebruikers dienen ieder privacybeleid dat op de websites van derden wordt weergegeven, evenals

de gebruiksvoorwaarden daarvan te raadplegen en na te leven.

Digital Global Pass streeft ernaar om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Aangezien

Digital Global Pass echter gebruik moet maken van de diensten en distributienetten van derde

ondernemingen, waarop het geen enkele invloed heeft wat betreft de beschikbaarheid, kan Digital

Global Pass niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de overdracht van de

door de Gebruiker bestelde producten via de inschrijving op een abonnement, noch voor een tijdelijke

of permanente onderbreking van de overdracht van de gegevens naar de mobiele of vaste apparatuur

van de Gebruiker indien dit niet het gevolg is van Digital Global Pass. DGP behoudt zich het recht

voor de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten voor onderhouds- en herstellingswerken aan

de Site.

Het gebruik van de bij Digital Global Pass beschikbare producten vereist het gebruik van bepaalde

technische systemen zoals mobiele of vaste apparatuur, computers, computerprogramma’s,

transmissiemiddelen, telecommunicatiediensten en andere diensten van derde ondernemingen, die

bijkomende kosten kunnen meebrengen. Deze kosten zijn ten laste van de Gebruiker. Digital Global

Pass levert geen van deze technische systemen en is in geen geval verantwoordelijk voor deze

systemen.

ARTIKEL 9: COOKIES

De Gebruiker wordt verzocht om het cookiebeleid te raadplegen dat toegankelijk is op de website of

door hier te klikken.

ARTIKEL 10: LOOPTIJD

De looptijd van deze AVV is beperkt tot het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

Voor de door DGP aangeboden diensten (zoals een abonnement) wordt de Gebruiker ervan op de

hoogte gesteld dat de looptijd van de inschrijving op dergelijke diensten kan worden beperkt,

afhankelijk van de mobiele telefoonoperators of internetproviders, tot een bedrag dat over een

bepaalde periode wordt bereikt. In dit laatste geval wordt, zodra deze limiet bereikt is, de inschrijving

van de Gebruiker op de Dienst automatisch onderbroken, behalve indien de Gebruiker uitdrukkelijk

zijn intentie tot verlenging kenbaar maakt.

De Gebruiker behoudt te allen tijde de mogelijkheid om zijn inschrijving te onderbreken door de

uitschrijvingsmodaliteiten van zijn internetprovider of zijn mobiele telefoonoperator te volgen.

DGP behoudt zich het recht voor om, zonder formaliteiten en van rechtswege, de aan de Gebruiker

toegekende gebruiksovereenkomst van de Dienst op te zeggen zonder vergoeding en zonder recht

op terugbetaling, in geval van schending van een van de bepalingen van deze AVV en met name van

de verplichtingen ten laste van de Gebruikers.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

Alle klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op de

twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten

schriftelijk worden opgesteld en verstuurd:

8

Ofwel per post naar het volgende adres:

Service client - Libre Réponse 94119 - 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (voor het versturen

van de post is geen afstempeling nodig);

- ofwel per e-mail naar: : sav-be@digitalgp.com

DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden gericht.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten:

- de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker;

- de naam van de betrokken dienst;

- het onderwerp van de aanvraag;

- het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving;

- de gebruikte betalingswijze;

- het mobiele telefoonnummer;

- een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator;

- de bankgegevens.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) zal de Gebruiker

zich bij voorrang richten tot DGP om een minnelijke oplossing te verkrijgen.

Bemiddeling bij consumentengeschillen:

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor

consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door

DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman in "consumentenrecht" is SAS

MEDIATION SOLUTION.

Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers

zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden tot:

- de website: https://www.sasmediationsolution-conso.fr

- per e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr

- of per post: MEDIATION SOLUTION – 222, chemin de la bergerie, 01800 SAINT JEAN DE NIOST,

Frankrijk.

In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AV

en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing.

ARTIKEL 13: ALGEMEEN

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door deze AVV.

9

Bijlage I: Herroepingsformulier

(Dit formulier a.u.b. uitsluitend invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te

herroepen)

— Ter attentie van de firma Service Client DGP Libre Réponse 94119 – 13629 Aix-enProvence :

— Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u bij deze in kennis van mijn/onze herroeping van de

koopovereenkomst van het onderstaande product (*)/van de onderstaande dienstverlening (*)

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— naam van de betreffende dienst

— Naam en voornaam van de Gebruiker

— Postadres en e-mailadres van de Gebruiker

— telefoonnummer en/of e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving

— gebruikte betalingswijze

— in geval van facturatie via mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer

vermelden

— een overzicht van de bankgegevens.

— Handtekening van de Gebruiker (uitsluitend in geval van kennisgeving van dit formulier

op papier, te versturen naar het volgende adres): Service Client Libre Réponse 94119 - 13629

Aix en Provence cedex 1 - Frankrijk (geen afstempeling nodig)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

INFORMATIE-KENNISGEVING

overeenkomstig artikel 13 Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”)

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Digital Virgo Solutions SAS, met maatschappelijke zetel te 17 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (France), in de persoon van haar voorlopige wettelijke vertegenwoordiger, is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens (“Verwerkingsverantwoordelijke” of “Buongiorno”).

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) aangesteld door de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de artikelen 37, 38 en 39 AVG, op het e-mailadres rgpd@dgp-legal.com of door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres 17 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (France).

2. DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Door de AVG worden persoonsgegevens omschreven als: “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” (“Gegevens”).

We verzamelen uw Gegevens zodat we u de benodigde dienst kunnen verstrekken, met inbegrip van activiteiten die slaan op klantenzorg.

Bovendien kan Buongiorno uw Gegevens verwerken om u commerciële e-mails te sturen die u bijzondere promoties aanbieden en die u informeren over nieuwe beschikbare producten/diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht (“Direct marketingactiviteiten”).

Hieronder vindt u een tabel met de doelstellingen van de verwerkingsactiviteit, de aard van het verzoek om persoonsgegevens te verstrekken, de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens en de rechtsgrond voor de verwerking van uw Gegevens.

Neen.Doelstellingen van de verwerkings-activiteitVerplichte of vrijwillige aard van het verzoek om persoons-gegevens te verstrekkenGevolden van het niet verstrekken van persoons-gegevensRechtsgrond voor de verwerkings van uw Gegevens
1Engagement van de klant, verstrekken van de dienst en administratieVrijwillingHet zal niet mogelijk zijn om u benodigde dienst te verlenenVerlenen van de benodigde diesnt
2KlantenbeheerVrijwillingOnmogelijkheid om u de benodigde dienst te verlenenVerlenen van de benodigde dienst
3Direct marketing-activiteitenVrijwillingVrWe zullen u geen bijondere aanbiedingen of nieuwe producten/diensten verstrekkenRechtmatig belang van de Verwerkings-verantwoordelijke

3. VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN EU-GEGEVENSVERWERKERS EN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Voor de doeleinden beschreven door paragraaf 2 hierboven kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw Gegevens aan een derde of andere rechtspersonen doorgeven die deel uitmaken van Ditigal Virgo Solutions sas (waar Buongiorno deel van uitmaakt) gelegen hoofdzakelijk in de Europese unie en die in het bijzonder door Buongiorno benoemd zijn als Gegevensverwerkers.

Overeenkomstig de AVG is de Gegevensverwerker een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Uw gegevens zullen voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt worden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Uw gegevens kunnen eventueel, met het oog op het beheer van klantenzorg, doorgegeven worden aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte en die benoemd werden als verwerker. Als dit het geval is, verbinden we ons ertoe te verzekeren dat passende waarborgen ingevoerd worden om ervoor te zorgen dat het beschermingsniveau van natuurlijke personen zoals dat door de Verordening verzekerd wordt, niet wordt ondermijnd. Dergelijke doorgifte kan in het bijzonder worden uitgevoerd op basis van standaardcontractbepalingen die werden gesloten tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Gegevensverwerker. U kunt in ieder geval meer informatie vragen over de doorgifte van uw Gegevens door contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming. U kunt ook bewijs vragen van het feit dat passende waarborgen werden aangenomen Een geactualiseerde lijst van Gegevensverwerkers kan op verzoek bij de Verwerkingsverantwoordelijke verkregen worden.

Digital Virgo Solutions sas zal uw Gegevens niet verstrekken aan derden zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen, tenzij dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving en/of publieke overheden.

4. TOEPASSELIJKE BEWAARTERMIJN

De belangrijkste gebruiks- en bewaartermijnen van uw Gegevens volgens de specifieke doeleinden van de verwerking zijn de volgende:

a) om de overeenkomst uit te voeren, zullen uw Gegevens verwerkt worden door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de volledige duur van de overeenkomst en tot de datum waarop alle verplichtingen verstrijken die verband houden met de uitvoering ervan. Na die datum zullen ze gedurende 7 jaar worden opgeslagen voor alle doeleinden die verband houden met de naleving van wettelijke verplichtingen en om het de Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk te maken om zijn rechten te verdedigen;

b) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zal Buongiorno uw Gegevens verwerken en opslaan zolang die verwerking nodig is om te voldoen aan die wettelijke verplichtingen;

c) met verwijzing naar verwerkingsactiviteiten die uitgevoerd worden voor marketingdoeleinden en die gebaseerd zijn op een rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of op uw toestemming, zullen uw Gegevens verwerkt worden tijdens de volledige duur van de overeenkomst en voor een verdere periode van 6 maanden na het verstrijken of beëindigen ervan, tenzij u bezwaar maakt tegen de verwerking of uw toestemming intrekt.

5. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Op elk ogenblik wanneer we in het bezit zijn van uw Gegevens of deze verwerken, hebt u, de betrokkene, de volgende rechten: • Recht op inzage – u hebt het recht om een kopie te vragen van de Gegevens die we over u hebben;

• Recht op rectificatie – u hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens die we over u hebben te corrigeren;

• Recht op wissing – wanneer bepaalde omstandigheden van toepassing zijn, kunt u vragen dat de gegevens die we over u hebben uit onze bestanden gewist worden;

• Recht op beperking van verwerking – als sommige voorwaarden van toepassing zijn voor het recht om de verwerking te beperken;

• Recht op overdraagbaarheid – u hebt het recht om de Gegevens die we over u hebben door te laten geven aan een andere organisatie;

• Recht om bezwaar te maken – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

• Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen zoals beschreven in paragraaf 6 hieronder.

U kunt contact opnemen met Buongiorno op het e-mailadres rgpd@dgp-legal.com of door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: 17 rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris (France).

6. KLACHTEN

Als u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop uw Gegevens verwerkt worden door Buongiorno, of over het gevolg dat aan uw klacht werd gegeven, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming en/of de FG, zoals bepaald door de paragraaf 1 hierboven.