Algemene voorwaarden/Contact

Algemene Voorwaarden - GAMIFIVE

SERVICE
De service wordt verstrekt door Digital Virgo Solutions SAS, 17 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris, France, geregistreerd onder nummer: 428 219 711 van de Franse Kamer van Koophandel en is bereikbaar onder telefoonnummer +32 4 268 03 66 (hierna genoemd "Buongiorno"). Neem voor alle klachten over de service contact op met de klantenservice: sav-be@digitalgp.com of bel naar +32 4 268 03 66.


U kunt uw abonnement en uw account ook beheren op http://webappsupport.be

Onze diensten zijn beschikbaar voor iedere volwassene die in België woonachtig is. Minderjarigen moeten toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd om onze diensten te activeren. Buongiorno Frankrijk behoudt het recht om schriftelijke toestemming te vragen voordat toegang wordt toegestaan.

Gebruik van onze diensten benodigd een Internetaansluiting. De kosten die daaraan verbonden zijn, zijn voor de rekening van de gebruiker van de diensten volgens de tarieven van de ISP of mobiele telefoondienstverschaffer.

ONDERWERP

Gamifive is een abonnement service van HTML5-games voor iPhone en Android. Deze downloadvrije service is beschikbaar voor klantend van Orange, Proximus of Telenet.

U krijgt onberperkt toegang tot een platform met meer dan honderd games. Hiertoe moet u de internetverbinding van je smartphone activeren en verbinding maken met het portaal van Gamifive via : http://www.gamifive.be vanaf een compatibele smartphone (iPhone, Windows Phone of Android).

VERDERE INFORMATIE

De diensten worden gepresenteerd door Digital Virgo Solutions SAS met Bedrijfsvermogen van EURO 260 802.56. Hoofdkantoor : 17 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris, France. RCS Paris. 428 219 711. TVA FR 38485342257.


ABONNEMENT
Om een abonnement te activeren moet ieder persoon:

·Registreren met een legitimatie als een geldig e-mailadres en een wachtwoord OF een Facebook Aansluitings Dienst.
·Het telefoonnummer en de pin-code die per text ontvangen worden intoetsen wanneer dat gevraagd wordt.
·De condities en voorwaarden accepteren.
·De abonnementskosten aanvaarden en betalen door middel van een aftrekking van hun mobiele telefoonrekening of van hun Pre-Paid beltegoed kaart/bon.

Zodra het abonnement volledig geregistreerd is, krijgt u een bevestigings-sms van ons.

ABONNEMENTKOSTEN EN DUUR

Onze diensten worden aangeboden als volgt:

Abonnees een maandelijks abonnement van EUR 9.99 met daarbij komend de verbindingskosten van het mobiele netwerk.

De diensten worden door middel van een van de volgende metoden betaald:
·De abonnementbetaling verschijnt op het rekeningoverzicht van uw mobiele telefoon. De betaling geschiedt door middel van uw mobiele telefoonaanbieder. Het bedrag van uw abonnement wordt van uw beltegoed afgeschreven of van uw normale beltegoed afgeschreven al u Pre-Paid beltegoed kaart/bon gebruikt. Dit geschiedt tot en met het beëindigen van òf uw beltegoedabonnement òf dat u of Buongiorno het abonnement bij Buongiorno beëindigdt.

·Betaling geschiedt door middel van uw Internet Dienstverschaffer. Het wordt dus door hen bijgeteld op uw factuur. Het bedrag van uw abonnement wordt dus van uw factuur afgehaald.
Uw abonnement blijft geldig voor een startperiode van 30 dagen, en wordt automatisch hernieuwd voor een gelijke periode op de vervaldatum van de vorige periode.

Buongiorno behoudt het recht op verandering van kosten van uw abonnement, of om nieuwe abonnementsregels in te voeren. Het veranderde pakket geldt dus ook voor nieuwe abonnees. Wanneer het BTW-tarief verandert, zal dat automatisch en onmiddelijk getoond worden in de kosten van uw abonnement. Dat geldt voor enige nieuwe regeling die door de Belastingsdienst opgelegd zou worden in het toekomst. De voorwaarden van beëindigen van het abonnement in het geval van enige verandering in belastingsvoorwaarden die de prijs van het abonnement, zullen gelijk blijven.


HERROEPINGSRECHT - UNSUBSCRIBE
Met uw eerste betaling is uw toegang tot de dienst van uw abonnement meteen beschikbaar. U kunt binnen 14 dagen na de start van een abonnement, uw abonnement opzeggen door middel van een schriftelijk verzoek gebaseerd op Aanhangsel 1 volgens de instructies zoals die gedeponeerd zijn bij Digital Virgo Solutions sas, 17 rue du Sergent Bauchat 75012 Paris. Voor verdure informative over de opzeggingsprocedure bekijk ook Aanhangsel 2.

Uw kunt ook uw abonnement beëindigen door middel van te klikken op “Abonnement Annueleren” in het Unsubscribe Management /Abonnementsbeheerin de Gamifive Portal, het abonnement wordt dan stopgezet op de hernieuwingsdatum die daarop volgt.

Voor de Proximus abonnes u kunt zich ook afmelden door het sturen van STOP naar 8652


GARANTIES
U wordt verondersteld de houder van het abonnement op uw smartphone te zijn en u bent volledig aansprakelijk voor de lidmaatschapgegevens (login, wachtwoord, persoonlijke gegevens).
Buongiorno France behoudt zich het recht voor om alle van toepassing zijn maatregelen te nemen tegen de speler die aansprakelijk is voor alle vormen van fraude, verduistering, misbruik of onderbreking van de service, en zouden resulteren in een verstoorde uitvoering van de service.


Buongiorno France zal alle moeite doen om de voortzetting van de service en weergave van de games te garanderen. Deze verplichting is alleen geldig voor iPhone- en Androidapparaten. Het gebruik van de service op een andere smartphone is niet gegarandeerd en er kunnen geen claims worden geaccepteerd.


In elk geval heeft de kwaliteit van de service geen betrekking op de betrouwbaarheid van de mobiele verbinding of internetverbinding. Neem contact op met uw provider voor de juiste configuratie van uw internetverbinding en de facturering en betaling van deze service.


WE ZIJN UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOLGENS DE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MET UITZONDERING VAN ENIGE ANDERE OBLIGATIE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HIER NIET WORDT VERMELD.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor de verwerking van uw bestellingen wordt u gevraagd om uw mobiele telefoonnummer in te voeren. Uw mobiele telefoonnummer wordt echter niet opgeslagen door Buongiorno France als onderdeel van de uitvoering van uw bestelling. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier verwerkt.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Buongiorno France bezit het recht of een licentie op alle eigendomsrechten die worden gebruikt, ontwikkeld of uitgevoerd in verband met de service. Het gebruik van de service geeft u derhalve geen intellectuele eigendomsrechten met uitzondering van het recht om de inhoud van de service voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, op een manier die niet indruist tegen de moraliteit of vigerende wetgeving.
Elke overtreding van de intellectuele eigendomsrechten of de beschikbare inhoud van de service, inclusief een volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging, vertaling, aanpassing, extractie of hergebruik van het geboden materiaal, is ten strengste verboden.

RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJKE WET
Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wet.
Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden, zal worden ingediend bij de bekwame Nederlandse rechtbanken.
Buongiorno France behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen. Elk gebruik van deze service, wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden van de service, wordt beschouwd als een aanvaarding van de nieuwe voorwaarden van de service.


versie van : 08/02/2016


Aanhangsel 1. Modelformulier voor opzegging

Digital Virgo Solutions sas
Service Clients / Gamifive
17 rue du Sergent Bauchat
75012 Paris


Per email naar sav-be@digigalgp.com
Per telefoon op nummer +32 4 268 03 66

Inhoud is als volgt:

o Ik geef hiermee aan dat ik mijn abonnement op het gamifive product wil beëindigen.

o Dienstnaam ………………………….

o Aangevraagd door………………..(Naam)

o Adres

o Mobiel nummer (bij voorkeur dat wat is gebruikt voor dit abonnement):

o Contact e-mail :

o Handtekening (In geval van schriftelijk verzoek)Aanhangsel 2 Informatie betreffende het uitvoeren van het recht op opzegging

Uw kunt binnen de eerste 14 dagen zonder enige voorwaarden uw abonnement opzeggen.

·De onvoorwaardelijke periode beëindigd op de 14 de dag na de startdatum.

·Uw kunt de aanvraag indienen door middel van de procedure in aanhangsel 1, met een direkt verzoek om opzegging. Dus door middel van een e-mail, brief of telefonisch.

·Het moet voor de 14de dag ontvangen zijn.

·Zou u binnen het 14-daagse tijdperk het abonnement opzeggen, dan zullen wij alle abonnementsgelden die betaald zijn, vergoeden zonder kosten voor u. Dat geschiedt binnen 14 dagen na beëindiging van uw abonnementscontract. De terugbetaling vindt plaats op de manier waarop uw betaling gedaan is, tenzij u een andere vorm van betaling zou aanvragen. In ieder geval zijn daaraan voor u geen kosten verbonden.